races

NATHAN Montferland Trail

De streek Montferland is voor veel lopers nog een onbekend stukje Nederland. Bijna op de Duitse grens gelegen en een afwisselend landschap van toppen en paadjes die we zo veel mogelijk in de routes hebben verwerkt. We nemen jullie tijdens de vierde editie van de Montferland Trail graag mee naar dit stuk Oost-Gelderland mee voor een 8 km – 14 km en 30 km afstand. En een Night Trail van 15km op vrijdagavond. Ook is het mogelijk om mee te doen aan het combi klassement van de Night Trail en 30km. De start en finish van alle afstanden is op het sfeervolle terrein van Outdoor Centrum Markant in Braamt.

De datum van de volgende Montferland Trail is 6 en 7 september 2019.

DE INSCHRIJVING IS OPEN!

voor de wedstrijd

Locatie en bereikbaarheid
De start en finish locatie van de MontferlandTrail is bij Outdoor centrum Markant in Braamt. Het adres is Gildeweg 7, 7047 AR Braamt.

Voor OV-adviezen verwijzen we graag door naar OV9292. Spaar kosten, het milieu en parkeerruimte, zoek een carpoolafspraak op het MST-forum.

Kosten, inschrijving en betaling

Deelnameregistratie van de NATHAN MontferlandTrail verloopt via www.inschrijven.nl. Betaling geschiedt dmv incasso. De deelname is definitief na e-mail bevesting en ontvangst van de betaling. De kosten verschillen per afstand:

Vrijdag 6 september:

 • Night Trail 15km: 17 euro
 • Combi klassement: Night Trail + Trail 30km: 40 euro 

Zaterdag 15 september:

 • Start to Trail (8 km): 11 euro
 • Mini Trail (14 km): 18 euro INCLUSIEF PASTA MAALTIJD A/D FINISH
 • Trail (30 km): 26 euro INCLUSIEF PASTA MAALTIJD A/D FINISH

Combi klassement: Night Trail 15km + Trail 30km

Voor het bovengenoemde bedrag bieden we je een mooie trailervaring door de Montferlandse bossen van Natuurmonumenten en Huis Bergh inclusief tijdsregistratie, verzorging onderweg en aan de finish, voldoende kleedruimte, een douche bij de finish en gratis parkeren.  Voor de Mini Trail en Trail deelnemers is er een pasta maaltijd aan de finish in het deelnamepakket opgenomen. Start-to-trailers hebben net als supporters de mogelijkheid deze maaltijd op de dag zelf los te bestellen.

Bij het inschrijfformulier kun je aangeven of je wil overnachten in een gehuurde tent. De tent staat dan voor je klaar op het start-finish terrein en is geschikt voor 4 personen.

KLIK DOOR NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER

Annulering, wijziging en overdracht startbewijs

Ben je verhinderd? Zoek iemand die je startbewijs wil overnemen en draag je startbewijs over aan de nieuwe eigenaar door de naam, woonplaats en het e-mail adres door te geven van de nieuwe deelnemer. Jullie verrekenen het inschrijfgeld dan onderling. De organisatie neemt geen annulering in behandeling en restitutie vindt niet plaats.

Afstand wijzigen? Het is alleen mogelijk om te wijzigen naar de kortere afstand.

Geef je wijzigingen tot 1 augustus 2019 door via mutaties@mudsweattrails.nl Na die datum kunnen er alleen op de dag zelf nog wijzigingen worden doorgevoerd tegen 3 euro administratiekosten.

Ophalen startnummers

Je kunt het startnummer op 7 september vanaf 9.00 uur ophalen bij OutdoorCentrum Markant. Op vrijdagavond 6 september kan dit vanaf 20.00 uur (je kunt dan tevens het startnummer voor de zaterdag ophalen).

Neem hiervoor je persoonlijke bevestiging mee. Deze ontvang je na inschrijving per e-mail. Andere startnummers dan die van jezelf worden alleen met deze bevestiging meegegeven. Er wordt dus GEEN startnummer naar je huis gestuurd.

Houd je e-mail bevestiging bij de hand voor een snelle uitgifte van je startnummer. Kort voor de wedstrijd kan het druk zijn bij de uitgifte van startnummers. Voorkom onnodige stress voor je zelf en kom op tijd.

Je ontvangt je startnummer per e-mail. Onthoud je startnummer, dit maakt het ophalen van je startnummer een stuk eenvoudiger.

Parkeren

Informatie over parkeermogelijkheden volgt in de e-mail met de laatste informatie voor het evenement.

Deelnamevoorwaarden en wedstrijdreglement
Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van MudSweatTrails.

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico’s. Als organisatie spannen wij ons in om die risico’s voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van MudSweatTrails voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaardenover deelname en aansprakelijkheid goed door voordat je je inschrijft.

Daarnaast geldt er een reglement met hierin zaken over het parcours, behoud van de natuur, verkeer en verzorging. Zorg ervoor dat je hiermee bekend bent op het moment dat je deelneemt.

tijdens de wedstrijd

Routes en hoogteprofiel

De NATHAN MontferlandTrail kent in 2019 drie afstanden op zaterdag en een Night Trail op vrijdagvond. De route wordt 3 dagen voor de Trail naar de deelnemers per e-mail toegestuurd, dus niet gepubliceerd.

 • 7 km / 150 hoogtemeters
 • 14 km / 300 hoogtemeters
 • 30 km / 600 hoogtemeters
Starttijden en tijdslimieten

De twee afstanden kennen aparte startmomenten en logischerwijs verschillende tijdsgrenzen om te finishen. De voorlopige starttijden zijn als volgt:

 • VRIJDAG 6 SEPTEMBER:
  • Darkness-Trail: 21.30 uur
 • ZATERDAG 7 SEPTEMBER:
  • Start-to-trail 8 km: 10.30 uur
  • Mini-Trail 14 km: 10.45 uur
  • Trail 30 km: 10.15 uur
Verzorging onderweg
Op de START-TO-TRAIL afstand is er geen verzorgingspost onderweg.

Op de MINI-TRAIL is er één verzorgingspost onderweg.

Op de TRAIL (30 km afstand) is er ook één verzorgingspost opgesteld.

Vanaf 2014 zijn de events van MudSweatTrails bekervrij. Neem daarom zelf een herbruikbare beker mee om te gebruiken op de drankpost.

Bij warm weer wordt geadviseerd om zelf extra vocht mee te nemen.

EHBO en verkeersbegeleiding
Tijdens dit evenement is EHBO aanwezig. De EHBO bevindt op of rondom haar eigen EHBO post en is herkenbaar aan haar kleding. De EHBO staan je graag bij het verzorgen van je wonden die je onderweg hebt of andere fysieke ongemakken die zijn ontstaan tijdens de wedstrijd.

Op gevaarlijke verkeerspunten op de route worden gecertificeerde verkeersbegeleiders ingezet voor een zo veilig mogelijke oversteek. De routes van de MontferlandTrail zijn niet exclusief beschikbaar voor hardlopers op de dag van het evenement. Let dus zelf ook goed tijdens het lopen en in het bijzonder bij het oversteken van wegen.

Uitslagen en prijzen
Voor de drie afstanden zijn er prijzen voor de eerste drie dames en heren.

Prijzen worden beschikbaar gesteld vanuit hoofdsponsor Nathan en de subsponsors.

Er wordt geen verdere leeftijdsindeling gemaakt.

Bij twijfel over de juiste rangschikking van deelnemers beslist de wedstrijdleiding van MudSweatTrails.

Via deze link zullen direct na de race de uitslagen worden gepubliceerd.

Milieu

‘Leave nothing but foot prints’.

Dit trail evenement wordt georganiseerd in een prachtig natuurgebied, grotendeels beheerd door Natuurmonumenten en Huis Bergh. We streven ernaar om het gebied te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten.Bij trailwedstrijden nemen deelnemers hun eigen afval mee. Denk aan afval van energiegels en -repen.Een schoon parcours vergroot te kans dat het evenement ook volgend jaar weer kan rekenen op een vergunning. We rekenen als organisatie op je medewerking.Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden kunnen door de wedstrijdleiding worden gediskwalificeerd.

na de wedstrijd

Uitslagen en correcties
De tijdregistratie bij dit evenement in uitbesteed aan een gespecialiseerde leverancier voor tijdsregistratie.

Voor vragen over jouw tijd of rangschikking kun je direct contact opnemen met de leverancier van de tijdsregistratie.

LEES DE INSTRUCTIES HOE HET STARTNUMMER MOET WORDEN BEVESTIGD

Klik door naar de resultaten van de NATHAN MontferlandTrail 2018

Klik door naar de resultaten van het NATHAN MontferlandTrail 2018 COMBI KLASSEMENT

Foto en video
Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. Het betreft een sfeerrapportage. Na afloop van het evenement wordt een selectie foto’s beschikbaar gemaakt via MudSweatTrails. De foto’s zijn eigendom van MudSweatTrails. De beschikbaar gestelde foto’s kunnen worden gedownload voor persoonlijk gebruik en worden gedeeld via sociale media. Voor commerciele toepassing van de foto’s dient toestemming te worden verkregen van MudSweatTrails.
Gevonden voorwerpen
Na afloop van een evenement blijven er geregeld gevonden voorwerpen over. Oude kleding die lijkt te zijn gebruikt om kort voor de start af te werpen zal worden verwijderd en als textiel worden afgevoerd. Waardevolle spullen worden overgedragen aan de eigenaar van de evenementlocatie.

Ben je dus wat kwijt? Neem dan contact op met Outdoorcentrum Markant. Als zij jouw gevonden voorwerpen nog in bezit hebben kun je met hen afspraken maken over het terugkrijgen van je spullen.

Feedback
Wil je iets delen over jouw ervaringen tijdens de MontferlandTrail? Verbeterpunten, complimenten of andere hartenkreten?

Laat het ons weten via info@mudsweattrails.nl.

In de dagen rondom een evenement kan het erg druk zijn. In dat geval kan de reactie een aantal dagen op zich laten wachten.

Op spoedeisende vragen zullen we zo snel mogelijk reageren.

De NATHAN Montferland Trail wordt mogelijk gemaakt door:

Deelname en aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

MudSweatTrails is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

MudSweatTrails behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van MudSweatTrails kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

Splash this around