races

IJmuiden Kust Trail – Nationaal Park Zuid Kennemerland

Op 5 oktober 2019 organiseren we de derde editie van de IJmuiden Kust Trail. Er wordt gestart op drie afstanden: 16 – 24 en 36 km. De Kust Trail is een samenwerking van Natuurmonumenten en MudSweatTrails. De routes zijn een afwisseling van strand, duinpannen, duinmeren, de klimmen (Brederdodeberg) en mooie singletracks die het Nationaal Park Zuid Kennemerland rijk is, vergezichten en doorgangen door bunkers in het duingebied. 

Afstanden IJmuiden Kust Trail:

  • 16 km (Start-to-Trail)
  • 24 km (MiniTrail)
  • 36 km (Trail)

DE INSCHRIJVING VOOR DE IJMUIDEN KUST TRAIL START IN MEI

voor de wedstrijd

Locatie en bereikbaarheid

​Voor OV-adviezen verwijzen we graag door naar OV9292. Spaar kosten, het milieu en parkeerruimte, zoek een carpoolafspraak via de Facebook pagina van het event.

Kosten, inschrijving en betaling
Deelnameregistratie van de IJmuiden Kust Trail verloopt via www.inschrijven.nl Betaling geschiedt dmv incasso. De deelname is definitief na e-mail bevesting en ontvangst van de betaling. De kosten verschillen per afstand:

  • Start-to-Trail (16 km): 16 euro
  • MiniTrail (24 km): 21 euro
  • Trail (36 km): 27 euro

Voor het bovengenoemde bedrag bieden we je een gave trailervaring door het Nationaal Park Zuid Kennemerland van Natuurmonumenten inclusief tijdsregistratie, de Original MST BUFF 2018, verzorging onderweg en aan de finish, inzet van EHBO / reddingsbrigade / boswachters, kleedruimte bij de finish en een gegraveerde medaille.

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VIA INSCHRIJVEN.NL

Wijziging afstand en deelnemer (overdracht startbewijs)
Ben je verhinderd? Zoek iemand die je startbewijs wil overnemen en draag je startbewijs over aan de nieuwe eigenaar door de naam, woonplaats en het e-mail adres door te geven van de nieuwe deelnemer. Jullie verrekenen het inschrijfgeld dan onderling. De organisatie neemt geen annulering in behandeling en restitutie vindt niet plaats.

Afstand wijzigen? Het is alleen mogelijk om te wijzigen naar kortere afstanden.

Geef je wijzigingen tot 1 september 2017 door via mutaties@mudsweattrails.nl. Mail de naam / geslacht / e-mail adres en woonplaats van de vervanger. De mutaties worden na 1 september verwerkt en je ontvangt hiervan een bevestiging.
Na die datum kunnen er alleen op de dag zelf nog wijzigingen worden doorgevoerd tegen 3 euro administratiekosten.

Ophalen startnummers

Het ophalen van startnummers kan op het volgende tijdstip:

  • Zaterdag 5 oktober vanaf 9.00 uur

Neem hiervoor je persoonlijke bevestiging mee. Deze ontvang je na inschrijving per e-mail. Andere startnummers dan die van jezelf worden alleen met deze bevestiging meegegeven. Er wordt dus GEEN startnummer naar je huis gestuurd.

Houd je e-mail bevestiging bij de hand voor een snelle uitgifte van je startnummer. Kort voor de wedstrijd kan het druk zijn bij de uitgifte van startnummers. Voorkom onnodige stress voor je zelf en kom op tijd.

Parkeren

Er is genoeg gratis parkeercapaciteit direct bij de locatie.  Advies is: maak zo veel mogelijk een carpool afspraak of kom met de trein / bus of fiets. Via de eventpagina op Facebook kun je een oproep voor gezamenlijk vervoer plaatsen.

Deelnamevoorwaarden en wedstrijdreglement
Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van MudSweatTrails.

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico’s. Als organisatie spannen wij ons in om die risico’s voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van MudSweatTrails voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaarden over deelname en aansprakelijkheid goed door voordat je je inschrijft.

tijdens de wedstrijd

Routes en hoogteprofiel
De routes zijn ontworpen door local Ron van Kooten. De loper wordt een afwisseling geboden van strand, duinpannen, duinmeren, de klimmen (Brederdodeberg!) en mooie singletracks die het Nationaal Park Zuid Kennemerland rijk is. De doorgangen door bunkers in het duingebied zijn een mooie landschappelijke herinnering aan de geschiedenis van het gebied.

De route wordt een week voor de Trail naar de deelnemers per e-mail toegestuurd en wordt niet online gepubliceerd.

Starttijden en tijdslimieten
De drie afstanden kennen aparte startmomenten en logischerwijs verschillende tijdsgrenzen om te finishen. De voorlopige starttijden zijn als volgt:

  • Start to Trail 16 km: 10.45 uur. Tijdslimiet is 2 uur.
  • Mini-Trail 24 km: 10.30 uur. Tijdslimiet is 3,5 uur.
  • Trail 36 km: 10.00 uur. Tijdsimiet is vastgesteld op 5,5 uur.

De gestelde tijdslimieten zijn gebaseerd op de uitslagen van andere trails door de duinen.

Verzorging onderweg
Op de START-TO-TRAIL afstand is er één verzorgingspost onderweg.

Op de MINI-TRAIL is er één verzorgingspost onderweg.

Op de TRAIL zijn er twee verzorgingsposten opgesteld.

Vanaf 2014 zijn de events van MudSweatTrails bekervrij. Neem daarom zelf een herbruikbare beker mee om te gebruiken op de drankpost. Bij warm weer wordt geadviseerd om zelf extra vocht mee te nemen.

EHBO en verkeersbegeleiding
Tijdens dit evenement is EHBO aanwezig. De EHBO bevindt op of rondom haar eigen EHBO post en is herkenbaar aan haar kleding. De EHBO staan je graag bij het verzorgen van je wonden die je onderweg hebt of andere fysieke ongemakken die zijn ontstaan tijdens de wedstrijd.

Op gevaarlijke verkeerspunten op de route worden gecertificeerde verkeersbegeleiders ingezet voor een zo veilig mogelijke oversteek. De routes van de KustTrail zijn niet exclusief beschikbaar voor hardlopers op de dag van het evenement. Let dus zelf ook goed tijdens het lopen en in het bijzonder bij het oversteken van wegen.

Uitslagen en prijzen
Voor de Start to Trail, de Mini Trail en de Trail zijn er prijzen voor de eerste drie dames en heren.

Prijzen worden beschikbaar gesteld vanuit hoofdsponsor en de subsponsors.

Er wordt geen verdere leeftijdsindeling gemaakt.

Bij twijfel over de juiste rangschikking van deelnemers beslist de wedstrijdleiding van MudSweatTrails.

Bekijk hier de uitslagen van de 2017 editie.

Milieu

‘Leave nothing but foot prints’.

Dit trailevenement wordt georganiseerd in een prachtig natuurgebied, grotendeels beheerd door Natuurmonumenten. We streven ernaar om het gebied te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten.Bij trailwedstrijden nemen deelnemers hun eigen afval mee. Denk aan afval van energie-gels en -repen.

Een schoon parcours vergroot te kans dat het evenement ook volgend jaar weer kan rekenen op een vergunning. We rekenen als organisatie op je medewerking.Deelnemers die zich iet aan deze spelregels houden kunnen door de wedstrijdleiding worden gediskwalificeerd.

 

na de wedstrijd

Uitslagen en correcties
Klik door voor de resultaten van de IJMUIDEN KUST TRAIL 2018

De tijdregistratie bij dit evenement in uitbesteed aan een gespecialiseerde leverancier voor tijdsregistratie.

Voor vragen over jouw tijd of rangschikking kun je direct contact opnemen met Racetimer: yasin@racetimer.eu

 

Foto en video
Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. Het betreft een sfeerrapportage. Na afloop van het evenement wordt een selectie foto’s beschikbaar gemaakt via MudSweatTrails. De foto’s zijn eigendom van MudSweatTrails.

De beschikbaar gestelde foto’s kunnen worden gedownload voor persoonlijk gebruik en worden gedeeld via sociale media. Voor commerciele toepassing van de foto’s dient toestemming te worden verkregen van MudSweatTrails.

Gevonden voorwerpen
Na afloop van een evenement blijven er geregeld gevonden voorwerpen over. Oude kleding die lijkt te zijn gebruikt om kort voor de start af te werpen zal worden verwijderd en als textiel worden afgevoerd. Waardevolle spullen worden overgedragen aan de eigenaar van de evenementlocatie.

Ben je dus wat kwijt? Neem dan contact op met ons via info@mudsweattrails.nl. Als we jouw gevonden voorwerpen nog in bezit hebben kunnen deze worden opgehaald in de MudSweatTrails Store in Zoetermeer.

Feedback
Wil je iets delen over jouw ervaringen tijdens de IJmuiden Kust Trail? Verbeterpunten, complimenten of andere hartenkreten?

Laat het ons weten via info@mudsweattrails.nl.

In de dagen rondom een evenement kan het erg druk zijn. In dat geval kan de reactie een aantal dagen op zich laten wachten.

Op spoedeisende vragen zullen we zo snel mogelijk reageren.

De IJmuiden Kust Trail wordt mogelijk gemaakt door:

Deelname en aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

MudSweatTrails is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

MudSweatTrails behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van MudSweatTrails kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

Splash this around